Hakkımızda

1982 yılında en güncel teknolojileri kullanarak müşterilerimize dünya standartlarında kaliteli ürünler sunmak ilkesiyle yola çıktık. Geçen süreçte bulunduğumuz alanda en tecrübeli firmalardan biri olmayı başardık.
2018 yılında isim ve imaj değişikliğine giden şirketimiz, kurulduğu yıldan beri kaliteli ürün ve kusursuz hizmet sunma politikasıyla sadık müşteriler edinmiştir.

İlerleyen süreçte artan talep sebebiyle üretim kapasitesini arttıran firmamız
rakiplerine karşı üstünlük sağlamış ve en çok tercih edilen firmalardan biri haline gelmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz ek yatırımlar yüksek kalite standartlarını daha yukarı taşıyor ve pazarda emin adımlarla ilerlememizi sağlıyor.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Rain Spor, kalitesini sürekli geliştirerek müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlar. Müşterilerinden gelen tüm geri bildirimleri kalitesini değerlendirmek ve iyileştirmek için bir araç olarak görür.
Hedeflerimiz;

Müşteri beklentilerini karşılamak.

Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamak.

Yasal mevzuat şartlarını karşılamak.

Geleceğe temiz bir dünya bırakmak.
Etik değerleri ve davranış kuralları dahilinde tüm paydaşlarıyla yakın bir ilişki sürdürür. Etkili tedarikçi geliştirme programı ile verimli hizmet ve ürün aldığından emin olur.
Doğru zamanda kaliteli ürün teslimatını uygun bir planlama metodolojisi ile gerçekleştirmeyi hedefler.
Ar-Ge bölümü ile teknolojik gelişmeleri takip ederek müşteri taleplerini üst seviyede karşılamayı amaçlar.
Uyguladığı politikalar ile çalışanlarını ve toplumu güvende tutmayı hedefler.
Kalite Politikalarını, yıllık düzenlediği kalite yönetim toplantıları ile gözden geçirir ve geliştirir

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Rain Spor, Sağlık ve Güvenlik Yasası ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarına ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir.
Şirketimiz, bu amacın yerine getirilmesi için tasarlanan kurallar ve prosedürleri sağlayan politikalar geliştirmiştir. Bu politikalar her bir çalışana kendi işini güvenli bir şekilde yapmak için zaman ayırması, güvenli olmayan davranış veya çalışmalarını durdurması yönünde yetki ve sorumluluk veren bir eylem çağrısıdır.
Şirketimiz, olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği kurum genelinde aktif bir şekilde desteklenir.
Bu sorumlulukları yerine getirmek için Rain Spor:

Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymayı,

İş kazası ve meslek hastalığı risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

İlgili politika kurallarının ve prosedürlerinin geliştirmesi yönünde üst yönetimin tüm çalışanlarına taahhüdü ve desteği tamdır.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Şirketimiz belirlenen ilkelere bağlı olup, çevre yönetim sistemini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını benimser.
Rain Spor, çevre politikası kapsamında aşağıdaki hususları taahhüt eder;

Ürünlerinin çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmeleri, ürün tasarım sürecine dahil etmek, herhangi bir yeni süreci uygulamaya koymadan önce sürecin çevresel etkilerini değerlendirmek,

Tüm yatırım ve tedariklerimizde çevresel etkiler ile risk ve fırsatları değerlendirmek ve mümkün olduğunca olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri tercih etmek, ürün ve hizmet satın alırken de aynı özelliği dikkate almak

Teknolojik yeniliklerle ürettiğimiz ürünlerimiz, son kullanıcıların çevreye daha az zarar vermesine katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak benzer yeni teknolojileri yakından takip ederek, ürünlerimizi bu yönde geliştirmek,

Üretim ve hizmet süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemek,

Faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek,

Ürünlerimizin, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek

Tüm üretim, geri kazanım ve hizmet faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,

Döngüsel ekonominin bir parçası olarak; geri kazanım, geri dönüşüm ve diğer uygun yöntemlerle doğal kaynakların korunmasını teşvik etmek için programlar geliştirmek,

Tüm süreçlerimizin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik süreçlere ve çalışmalara katkı sağlamak,

Başta ulusal olmak üzere uygunluk yükümlülüklerine, şirketimiz ilke ve standartlarına uymak, mümkün olan alanlarda yasal şart ve standartların da ötesine geçilmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını desteklemek,

Çevre performansımızı artırmak için, çevre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli hallerde güncellemek ve çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Çevre politikamızda benimsediğimiz taahhütleri ve çevresel ilkelerimizi; çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımız ile paylaşmak, eğitim programları ve çeşitli kanallar ile çevre bilinçlerini geliştirmektir.
ENERJİ POLİTİKAMIZ
Rain Spor ve çalışanları olarak, ulusal yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde kullandığımız hammadde, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği olan teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi,

Üretimde ve diğer tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temini

Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.
Rain Spor Enerji Politikasını, günümüz şartları ve teknolojik gelişmeler yönünde yenileyerek, enerji performansımızın ve enerji yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli insan kaynağı ile finansal desteği sağlayarak alınan kararların takipçisi olacaktır.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
Müşterilerimizin tüm önerilerini değerlendirmeyi, şikâyetlerini açık, şeffaf ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,
Tüm ilgili taraflarla ilişkileri en üst seviyede tutarak müşterilerimize en kısa sürede hizmet verilmesini ve çözüm sunulmasını sağlamayı,
Müşterilerimizin; ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili tüm şikâyetlerini, sorularını, bilgi taleplerini ve önerilerini 0242 322 24 78 no’lu iletişim hattımızdan, www.rainanimasyon.com ‘dan ve sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilmelerini sağlayacağımızı,
Tarafımıza ulaşan tüm öneri ve şikâyetlerin, şikâyet yönetim sisteminde kayıt altına alınacağını, kayıt altına alınan öneri ve şikâyetlerin, objektif, tarafsız, hesap verilebilir ve adil bir şekilde değerlendirileceğini,
Şikâyet değerlendirme sürecinin ücretsiz olacağını ve haklı müşteri şikayetlerinde garanti şartları içerisinde bedel talep edilmeden değişim yapılacağını,
Şikâyetlerin ilgili taraflardan tüm bilgiler toplandıktan sonra, somut verilere dayanarak müşteri memnuniyeti ve şirket politikaları göz önünde bulundurularak, yasal mevzuatlar kapsamında değerlendirileceğini,
Şikâyet sonuçlarının gerekçeleri ile müşteriye açıklanarak detaylı bilgilendirme yapılacağını,
Müşterilerimizin şikâyet ve önerilerinin incelenmesi, gelişime açık alanların belirlenmesi ve şikâyet yönetim sürecini sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını,
Müşteri memnuniyeti süreçlerinde, çalışanlarımızın inisiyatif alarak karar vermelerinin üst yönetim tarafından destekleneceğini,
Kaynakların yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla düzenli olarak üst yönetimin de katılımıyla süreçlerin gözden geçirileceğini, raporlanacağını ve gerekli aksiyonların alınacağını,
Yasalara uygun bir şekilde kişisel bilgilerin gizliliği esasına uygun davranılacağını, müşterilerimize ait kişisel bilgilerin, konunun dışında farklı bir departman veya kurum ile paylaşılmayacağını, farklı bir amaç için müşteri ile iletişime geçilmeyeceğini, taahhüt ederiz.